Referanser og utførte prosjekter

Massivtre as ble etablert i 2016 med bakgrunn i egne erfaringer med massivtre og de kvaliteter og fordeler denne byggemetoden gir. Vi har igjennom årene levert over 120 små og store prosjekter over hele landet. Ut i fra dette har vi opparbeidet oss betydelig erfaring på alle typer bygg.

KLH kart over referanser

Interaktivt kart med oversikt over referanser i hele Norge utført av Massivtre AS