Massivtre som bygge­materiale

Massivtre er ett byggemateriale med svært gode egenskaper når det gjelder bærekraft, miljø, inneklima, byggetid og presisjon.
Massivtre Ansatte

Bra for miljøet

Treverk binder CO2 og er det beste valget med tanke på miljø og karbonfotavtrykk. Våre elementer er produsert med tanke på kortest mulig reisevei for materialer inn til fabrikk. Våre elementer er PEFC og FSC godkjent, og kan leveres med Svanemerket. Vi har egen kalkulator for CO2 regnskap som du kan benytte ved å trykke på knappen nedenfor.

Massivtre Ansatte

Bra for inneklimaet

Trekonstruksjoner med eksponerte overflater gjør at treverkets egenskaper til å ta opp og gi fra seg fuktighet ivaretas. I tillegg har treverk en evne til å lagre varme. Byggene oppleves som lyse og behagelige å være i. Gi konstruksjonen et behagelig inneklima med materiale av massivtre!

Massivtre Ansatte

God holdbarhet

Treverk har lav vekt, men stor styrke. Limt sammen til store plater får man en skivevirkning som igjen gir mulighet for stivhet i trebygg man ikke tidligere hadde. Derfor kan vi nå bygge høyhus i tre. Overflatene er robuste mot slitasje, og kan enkelt overflatebehandles.

Massivtre Ansatte

Effektivt og rask montering

Med riktig planlegging og god logistikk reiser bygg av massivtreelementer seg svært raskt og effektivt. Presisjonen fra våre fabrikker er på millimeternivå. Alle utsparinger for dører og vindu samt tekniske føringer og knutepunkter gjøres på fabrikk. Elementene er pakket i riktig rekkefølge med påmontert løfteanordning- klart for heising.

Massivtre har lang levetid og god brannmotstand

Massivtre som byggekomponent gir en veldig god stivhet og bæreevne, og gir en svært stabil konstruksjon. Levetiden på massivtre er beregnet til å være minimum 50 år dersom anbefalt vedlikehold følges.

Selv om tre i utgangspunktet brenner godt, har massivtre gode strukturelle egenskaper ved brann. Mens stål og betong mister bærekapasitet ved oppvarming, opprettholder massivtre sin bærekapasitet mens det brenner med konstant og forutsigbar hastighet. Styrken i et bærende element vil gradvis svekkes etter hvert som brannen forløper. For å dimensjonere et bygg for brannpåvirkning, økes tykkelsen på elementene tilsvarende som brannforløpet krever. På denne måten opprettholdes bæring og stabilitet.

Massivtre Ansatte